ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

ภาพรวม ความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดในการให้บริการ เทคโนโลยี ฝ่ายสนับสนุน
ปิด

ข้อกำหนดในการให้บริการ

มีผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

สิ่งที่ครอบคลุมในข้อกำหนดเหล่านี้

เราเข้าใจดีถึงความรู้สึกอยากอ่านข้ามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ แต่คุณควรทราบถึงสิ่งที่จะคาดหวังจากเราได้ขณะใช้บริการของ Silapa รวมถึงสิ่งที่เราคาดหวังจากคุณด้วย

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สะท้อนวิธีดำเนินธุรกิจของ Silapa กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทของเรา และบางสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดว่าเป็นความจริง ด้วยเหตุนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จึงช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Silapa เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการของเรา ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีเนื้อหาตามหัวข้อต่อไปนี้ การทำความเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากการใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ เรายังเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ แต่ขอแนะนำให้คุณอ่านเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าคุณจะอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลของคุณได้อย่างไร

ข้อกำหนด

ผู้ให้บริการ

บริการของ Silapa จะจัดให้โดยและคุณจะทำสัญญากับ
Pattarapong Software & Development Co, Ltd. ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และดำเนินงานภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
ประเทศไทย สมุทรปราการ ถนนเทพารักษ์, เมือง 10280 TH

ข้อกำหนดด้านอายุ

หากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการจัดการบัญชี Silapa ของตนเอง คุณต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ใช้บัญชี Silapa โปรดขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกับคุณ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองทางกฎหมายและอนุญาตให้บุตรหลานใช้บริการ ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับคุณและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมของบุตรหลานในบริการ บริการของ Silapa บางอย่างมีข้อกำหนดด้านอายุเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการและนโยบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Silapa

ข้อกำหนดเหล่านี้ช่วยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Silapa พูดกว้างๆ ก็คือเราให้สิทธิคุณใช้บริการของเราหากคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิธีดำเนินธุรกิจของ Silapa และวิธีที่เราสร้างรายได้ เมื่อเราพูดถึง “Silapa” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” เราหมายถึง Pattarapong Software & Development Co, Ltd. และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จากเรา


ให้บริการที่เป็นประโยชน์มากมาย

เราให้บริการต่างๆ มากมายภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึง บริการเหล่านี้จำนวนมากมีเนื้อหาที่คุณสามารถสตรีมหรือโต้ตอบได้รวมอยู่ด้วย บริการของเราออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครรับข้อมูลข่าวสาร คุณสามารถคลิกที่กล่องแจ้งเตือน แล้ว Application จะพาคุณไปที่นั่น

สิ่งที่เราคาดหวังจากคุณ

ทำตามข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ

สิทธิที่เราให้คุณในการใช้งานบริการของเราจะยังคงอยู่ต่อไปตราบใดที่คุณปฏิบัติตาม เรายังมีนโยบาย ศูนย์ช่วยเหลือ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้บริการแก่คุณเพื่อตอบคำถามทั่วไปและกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ศูนย์ความปลอดภัย และหน้าอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์นโยบายของเรา แม้ว่าเราจะให้สิทธิแก่คุณในการใช้บริการของเรา แต่เรายังคงมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เรามีอยู่ในบริการ

เคารพผู้อื่น

เราต้องการรักษาสภาพแวดล้อมที่มีความเคารพต่อทุกคน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติพื้นฐานต่อไปนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายเฉพาะบริการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมซึ่งทุกคนที่ใช้บริการเหล่านี้ต้องปฏิบัติตาม หากคุณพบว่าผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ บริการหลายอย่างของเราอนุญาตให้คุณรายงานการละเมิดได้ หากเราดำเนินการเมื่อได้รับรายงานการละเมิด เรามีกระบวนการรองรับซึ่งอธิบายไว้ในส่วนการดำเนินการในกรณีที่เกิดปัญหา

การอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณ

บริการบางอย่างของเราออกแบบมาเพื่อให้คุณอัปโหลด จัดเก็บ ส่ง รับ หรือแชร์เนื้อหาของคุณได้ คุณไม่มีภาระหน้าที่ในการให้เนื้อหาใดๆ กับบริการของเรา และคุณมีอิสระที่จะเลือกเนื้อหาที่อยากให้ หากคุณเลือกที่จะอัปโหลดหรือแชร์เนื้อหา โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นในการทำเช่นนั้นและเนื้อหานั้นถูกกฎหมาย

ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งกัน

ทั้งกฎหมายและข้อกำหนดเหล่านี้ให้สิทธิแก่คุณในเรื่อง (1) คุณภาพบางอย่างของการบริการ และ (2) วิธีแก้ปัญหาหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

การรับประกัน

เราให้บริการโดยใช้ทักษะและความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล หากเราให้บริการได้ไม่ตรงกับระดับคุณภาพที่อธิบายไว้ในการรับประกันนี้ คุณยอมรับที่จะแจ้งให้เราทราบ และเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อพยายามแก้ปัญหา

ข้อจำกัดความรับผิด

คำมั่นสัญญาเดียวที่เราให้ไว้เกี่ยวกับบริการของเรา (รวมถึงเนื้อหาในบริการ ฟังก์ชันเฉพาะของบริการ หรือความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ) จะระบุอยู่ใน (1) ส่วนการรับประกัน (2) ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการ และ (3) กฎหมายที่ไม่อาจถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดเหล่านี้